معنی و ترجمه کلمه counterinvestment به فارسی counterinvestment یعنی چه

counterinvestment


روانشناسى : نيروگذارى بازداشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها