طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه counterinvestment به فارسی counterinvestment یعنی چه

counterinvestment


روانشناسى : نيروگذارى بازداشتى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها