طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه crawl carry به فارسی crawl carry یعنی چه

crawl carry


علوم مهندسى : انتقال خزشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها