معنی و ترجمه کلمه criminal low به فارسی criminal low یعنی چه

criminal low


حقوق جزا
قانون ـ فقه : حقوق جنايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها