معنی و ترجمه کلمه critical amplification به فارسی critical amplification یعنی چه

critical amplification


علوم مهندسى : تقويت بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها