معنی و ترجمه کلمه critical build-up resistance به فارسی critical build-up resistance یعنی چه

critical build-up resistance


علوم مهندسى : مقاومت بحرانى براى تحريک خودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها