طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه critical concentration به فارسی critical concentration یعنی چه

critical concentration


علوم مهندسى : ميزان تمرکز بحرانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها