طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه critical coupling به فارسی critical coupling یعنی چه

critical coupling


تزويج بحرانى
علوم مهندسى : کوپلاژ بحرانى پيوست بحرانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها