معنی و ترجمه کلمه critical deformation به فارسی critical deformation یعنی چه

critical deformation


علوم مهندسى : تغيير شکل بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها