طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه critical height به فارسی critical height یعنی چه

critical height


ارتفاع بحرانى
علوم مهندسى : بلندى بحرانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها