معنی و ترجمه کلمه critical resistance به فارسی critical resistance یعنی چه

critical resistance


علوم مهندسى : مقاومت بحرانى
الکترونيک : مقدار مقاومت بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها