معنی و ترجمه کلمه criticism به فارسی criticism یعنی چه

criticism


انتقادى ،نقد ادبى ،انتقاد،عيبجويى ،نقدگرى ،نکوهش
قانون ـ فقه : انتقاد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها