طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cross action به فارسی cross action یعنی چه

cross action


دعوى متقابل ،در CL حالتى است که يک طرف عين دعوايى را که طرف متقابل در موضوع واحد عليه او مطرح کرده
قانون ـ فقه : عليه وى اقامه کند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها