طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه crystalize به فارسی crystalize یعنی چه

crystalize


)=crystallize(متبلور کردن ،متشکل کردن ،شکل دادن
علوم مهندسى : بلورى شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها