طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cultural parallelism به فارسی cultural parallelism یعنی چه

cultural parallelism


روانشناسى : توازى نگرى فرهنگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها