معنی و ترجمه کلمه cupola به فارسی cupola یعنی چه

cupola


سقف گنبدى ،برجک فرماندهى تانک ،گنبد،قبه
معمارى : قبه
علوم نظامى : گنبد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها