معنی و ترجمه کلمه current به فارسی current یعنی چه

current


کشش ،سيلان ،جارى و روان ،در حال حاضر،فعلى اخرين اطلاعات ،شدت جريان ،جريان ،جارى ،رايج ،معاصر،متداول ،شايع ،تزند،تزن
علوم مهندسى : جريان
کامپيوتر : رايج
الکترونيک : جريان
عمران : جريان
معمارى : شدت جري ان برق
زيست شناسى : جريان
بازرگانى : جارى
علوم نظامى : جريان اب يا باد
علوم دريايى : جريان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها