معنی و ترجمه کلمه curry-powder به فارسی curry-powder یعنی چه

curry-powder


(گرد )کارى ،گردزردچوبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها