معنی و ترجمه کلمه curved mould به فارسی curved mould یعنی چه

curved mould


علوم مهندسى : قالب قوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها