طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه custos به فارسی custos یعنی چه

custos


نگهبان ،پاسبان

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها