معنی و ترجمه کلمه cutting head به فارسی cutting head یعنی چه

cutting head


الکترونيک : نوک برنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها