طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه czech defence به فارسی czech defence یعنی چه

czech defence


دفاع چک
ورزش : نام منسوخ دفاع اسلاو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها