طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه d. age به فارسی d. age یعنی چه

d. age


سالخوردگى ،شکستگى ،فرتوتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها