طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه d. of apprehension به فارسی d. of apprehension یعنی چه

d. of apprehension


کندى ذهن ،کندفهمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها