طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه d.c. arc welding converter به فارسی d.c. arc welding converter یعنی چه

d.c. arc welding converter


علوم مهندسى : مبدل جوشکارى جريان دائم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها