طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه d.c. high-tension power transmission به فارسی d.c. high-tension power transmission یعنی چه

d.c. high-tension power transmission


علوم مهندسى : انتقال فشار قوى دى . سى.

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها