طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه d.c. resistance به فارسی d.c. resistance یعنی چه

d.c. resistance


مقاومت اهمى
علوم مهندسى : مقاومت جريان دائم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها