طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه d.c. series wound motor به فارسی d.c. series wound motor یعنی چه

d.c. series wound motor


علوم مهندسى : موتور با سيم پيچى جريان دائم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها