طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه daedalus به فارسی daedalus یعنی چه

daedalus


(افسانه يونان )نام معمارى که ساختمان پرپيچ و خم جزيره کرت را ساخت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها