طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه daggerboard به فارسی daggerboard یعنی چه

daggerboard


ورزش : تير يا صفحه متحرک ته قايق براى حفظ تعادل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها