طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه daily progress report به فارسی daily progress report یعنی چه

daily progress report


عمران : گزارش روزانه پيشرفت کار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها