طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه daisy chain interrupt به فارسی daisy chain interrupt یعنی چه

daisy chain interrupt


کامپيوتر : يک سيستم وقفه که در ان دستگاههاى جانبى از طريق گذرگاه به کامپيوتر وصل مى شوند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها