طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dalmatian به فارسی dalmatian یعنی چه

dalmatian


اهل دالماسى( ج.ش ).نوعى سگ بزرگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها