طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه damaged in transit به فارسی damaged in transit یعنی چه

damaged in transit


بازرگانى : صدمه ديده هنگام ترانزيت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها