طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه damaged به فارسی damaged یعنی چه

damaged


معيوب ،خسارت ديده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها