طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه damp-proof به فارسی damp-proof یعنی چه

damp-proof


مانع سرايت نم ،رگه اى که درديوارازچيزدافع نم ميسازندتا ازسراى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها