طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه damped wave به فارسی damped wave یعنی چه

damped wave


الکترونيک : موج ميرنده
علوم هوايى : موجى که دامنه ان رفته رفته کاهش ميابد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها