طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه damping charactristics به فارسی damping charactristics یعنی چه

damping charactristics


عمران : مشخصات خفه شدن ارتعاش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها