طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه damping of instrument به فارسی damping of instrument یعنی چه

damping of instrument


الکترونيک : خفيدگى سنجه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها