طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه danger bearing به فارسی danger bearing یعنی چه

danger bearing


سمت خطرناک
علوم نظامى : سمت خطر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها