طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه danger signal به فارسی danger signal یعنی چه

danger signal


اژير يا بوق اعلام خطر
علوم نظامى : اژير خطر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها