طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dangerous به فارسی dangerous یعنی چه

dangerous


خطر ناک ،پرخطر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها