طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه darwinism به فارسی darwinism یعنی چه

darwinism


داروين گرايى( داروينيسم)
روانشناسى : داروين گرايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها