طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dasd به فارسی dasd یعنی چه

dasd


کامپيوتر : Direct Access Storage Deviceاسباب حافظه با دستيابى مستقيم دستگاه انباره دستيابى مستقيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها