طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dastard به فارسی dastard یعنی چه

dastard


ادم دون وپستى که از خطر مى گريزد،نامرد،جبون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها