طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه data definition statement به فارسی data definition statement یعنی چه

data definition statement


حکم تعريف داده ها
کامپيوتر : دستور تعريف داده ها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها