معنی و ترجمه کلمه data directory dictionary به فارسی data directory dictionary یعنی چه

data directory dictionary


کامپيوتر : فهرست لغت نامه داده ها

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها