طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه data element به فارسی data element یعنی چه

data element


عناصر اطلاعات ،عنصر داده
کامپيوتر : عنصر داده
علوم نظامى : جزئيات اطلاعات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها