طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه datum level به فارسی datum level یعنی چه

datum level


علوم نظامى : سطح اب ازاد
علوم دريايى : سطح اب دريا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها