طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه day of supply به فارسی day of supply یعنی چه

day of supply


تعداد روزهاى اماد
علوم نظامى : روز اماد تدارکات روزانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها