طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dbasement به فارسی dbasement یعنی چه

dbasement


تحقير،خوارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها